Brain mechanisms of prospective influence of emotion on memory (MNiSW Mobilność Plus DN/MOB/199/V/2017)

Project Leader:Project leader: dr Monika Riegel

LOBI / Davachi Memory Lab (Columbia University)

Lobi

DETAILS OF PROJECT

Emocje są nieodłącznym elementem naszego życia i wpływają na szereg procesów poznawczych takich jak pamięć (Holland & Kensinger, 2013). Wiele badań potwierdziło powszechne przekonanie, że wydarzenia budzące w nas silne emocje zajmują uprzywilejowane miejsce wśród naszych wspomnień (Mather & Sutherland, 2011). Co więcej, ostatnie badania wykazały, że emocje mogą wpływać na pamięć nie tylko w momencie czasowym, w którym ma miejsce proces zapamiętywania lub przypominania. Wykazano, że mogą one także retroaktywnie modulować pamięć informacji zapamiętanych w przeszłości (Anderson, Wais, & Gabrieli, 2006; Dunsmoor, Murty, Davachi, & Phelps, 2015; Knight & Mather, 2009), a co więcej – prospektywnie wzmacniać pamięć informacji, które będą zapamiętywane w przyszłości (Segal, Stark, Kattan, Stark, & Yassa, 2012). Najnowsze badanie (Tambini, Rimmele, Phelps, & Davachi, 2016) wykazało, że wydłużony stan pobudzenia emocjonalnego może utrzymywać się i wpływać na mózgowe mechanizmy przyszłego zapamiętywania neutralnych zdjęć nawet kilkadziesiąt minut później. Nie wiadomo jednak, czy stan pobudzenia emocjonalnego w podobny sposób mógłby wpłynąć na późniejszą pamięć asocjacyjną (czyli pamięć informacji i jej kontekstu), a jeśli tak – to czy miałoby miejsce wzmocnienie, czy osłabienie pamięci kontekstu danej informacji (Dolcos & Denkova, 2014). Skoro zaś utrzymujące się pobudzenie modyfikuje struktury zaangażowane w przyszłe zapamiętywanie neutralnych informacji, rodzi się również pytanie o wpływ tegoż pobudzenia na mózgowe mechanizmy ich przypominania.

Celem niniejszego projektu jest próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  • Czy na poziomie behawioralnym utrzymujący się stan pobudzenia emocjonalnego wpłynie prospektywnie na przyszłe zapamiętywanie i przypominanie neutralnych asocjacji?
  • Czy utrzymujący się stan pobudzenia emocjonalnego może prospektywnie wpływać na późniejsze mózgowe mechanizmy i modyfikować sposób zapamiętywania niezwiązanych, neutralnych asocjacji?
  • Czy utrzymujący się stan pobudzenia emocjonalnego może prospektywnie wpływać na późniejsze mózgowe mechanizmy i modyfikować sposób przypominania niezwiązanych, neutralnych asocjacji?