Informacje dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań w Pracowni Obrazowania Mózgu

Oferujemy Państwu kompleksową usługę obrazowania metodą rezonansu magnetycznego z wykorzystaniem 3-teslowego aparatu MR Siemens MAGNETOM Prisma

W ramach usługi otrzymują Państwo możliwość prowadzenia własnych badań naukowych w oparciu o technikę strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, oraz dostęp do pełnego zaplecza aparaturowego Pracowni Obrazowania Mózgu pozwalającego na użycie stymulacji wzrokowej, słuchowej, lub dotykowej, rejestrację odpowiedzi osób badanych oraz sygnałów biologicznych. Nasza pracownia zapewnia pełne wsparcie związane z obsługą udostępnianej aparatury oraz  asystę technika elektroradiologa w trakcie prowadzenia badań.


Standardowe badanie fMRI trwa od 30 do 60 minut i składa się z:

przygotowania osoby badanej - 5 min,

skanu strukturalnego - 8 min,

2-4 serii skanów funkcjonalnych - 5-15 min każdy.


Aktualny cennik badań znajduje się na stronie Instytutu Nenckiego


Poza usługą obrazowania możemy zaproponować wsparcie w nawiązaniu współpracy z polskimi i zagranicznymi ekspertami, którzy pomogą Państwu opracować schemat badania, sposób analizy danych lub interpretację wyniku (konsultacje nie są wliczone w cenę usługi).

Pracownia Obrazowania Mózgu nie wykonuje badań medycznych, uzyskane obrazy nie mogą być podstawą do wydania pełnoprawnego opisu radiologicznego (więcej informacji)

Aparatura

Wykonujemy badania na skanerze 3T Siemens MAGNETOM Prisma, najbardziej zaawansowanym aparatem rezonansu magnetycznego wykorzystywanym w badaniach naukowych i obrazowaniu medycznym na całym świecie. 


W badaniach funkcjonalnych wykorzystujemy system do prezentacji bodźców wizualnych (BOLDscreen 32, Cambridge Research Systems) i dźwiękowych (MR confon GmbH), urządzenia do rejestracji odpowiedzi osób badanych (Wireless Response Pad i Wireless Ergo, Smit-Lab), wyświetlacz znaków alfabetu Braille’a (Neuro Device Group S.A),  aparaturę do rejestracji reakcji skórno-galwanicznej (Brain Vision LLC.)


Posiadamy również atrapę skanera MR, w której moża zapoznać osobę badaną z przebiegiem badania w warunkach możliwie bliskich właściwemu badaniu oraz 2 kamery doświadczalne, gdzie mogą Państwo przeprowadzać testy behawioralne.

Etapy przygotowania do badania

Przygotowanie badania naukowego wykorzystującego metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego jest złożonym procesem, wymagającym specjalistycznej wiedzy i dokładnego planowania. Zespół Pracowni Obrazowania Mózgu wspomoże Państwa w przygotowaniu dobrze zaprojektowanego badania.

Ze względu na złożoność procesu przygotowania badania czas od pierwszych rozmów do rozpoczęcia badań może trwać nawet 6 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przeciwskazania do badania MR

Badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest bezbolesne i wedle obecnego stanu wiedzy nie ma działań niepożądanych. Metoda jest bezpieczna, jednak nie każdy może wziąć udział w badaniu, czynnikami wykluczającymi jest posiadanie:

W badaniu nie mogą wziąć udziału kobiety w ciąży, osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję lub inne choroby neurologiczne.

Zalecamy, żeby już na etapie rekrutacji wykluczyć osoby z przeciwskazaniami do przebywania w wysokim polu magnetycznym. 

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Czy badani mogą otrzymać opis radiologiczny badania?

Nie, badania naukowe prowadzone w naszej pracowni nie są przeznaczone do celów diagnostycznych i nie mogą służyć jako podstawa diagnozy medycznej. Jedynie w uzasadnionych przypadkach osoby badane mogą otrzymać zalecenie wykonania diagnostyki medycznej. Opinia lekarza radiologa wydawana jest bezpośrednio osobie zainteresowanej z zachowaniem zasad poszanowania prywatności. Dokument nie jest opisem radiologicznym.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Jak przebiega badanie w Pracowni Obrazowania Mózgu

W Pracowni Obrazowania Mózgu prowadzonych jest wiele badań i mogą się one różnić przebiegiem, natomiast jest kilka kluczowych elementów, które są niezmienne.

Czy badanie MR jest bezpieczne?

Badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest bezbolesne i wedle obecnego stanu wiedzy nie ma działań niepożądanych. Niektóre osoby mogą odczuwać stres, lęk (klaustrofobia, hałas) lub dyskomfort.

Ponieważ każdy ruch osoby badanej negatywnie wpływa na jakość zebranych danych neuroobrazowych, zwracamy szczególną uwagę na komfort uczestnika w trakcie badania MR. Hałas i wymuszona pozycja ciała sprawiają, że znużenie i dyskomfort pojawiają się wcześniej, niż w przypadku standardowych badań psychologicznych. Zalecamy, aby badanie w skanerze nie trwało dłużej niż godzina, lub żeby uwzględnić przerwy między zadaniami.

Na czas badania w skanerze Osoba Badana otrzymuje sygnalizator tzw. gruszkę alarmową, którą w prosty i szybki sposób niezależnie od powodu może przerwać  badanie i skontaktować się z technikiem i badaczem w każdym momencie trwania badania.  

Instytut Nenckiego jest ubezpieczony na wypadek uszkodzeń ciała powstałych w trakcie badań. Dodatkowo, przy wszystkich badaniach MR, obecny jest technik elektroradiolog, który posiada niezbędną wiedzę, aby odpowiednio zareagować w przypadku zajścia zdarzenia nieoczekiwanego lub niebezpiecznego.